Op de wallen voltrekt zich een "humanitaire ramp"

DSCF4757
Image By: Marjolein van de Water

“De waarden uit de Bijbel tot uiting brengen in de politiek, heeft een heilzame werking op de stad.”  Hugo Scherff (24), lijsttrekker van de ChristenUnie Amsterdam, vertelt wat hij wil met Amsterdam, waar zijn partij nog nooit een zetel behaalde.

Amsterdam – De ChristenUnie (CU) gaat in haar programma uit van Christelijke waarden en verwerpt prostitutie en drugs. Past dit bij Amsterdam?

“Amsterdam moet haar kracht niet halen uit drugs en prostitutie, maar deze zaken juist bestrijden. De Wallen is een plek vol leed en criminaliteit. Daar vindt een humanitaire ramp plaats en als overheid moet je ingrijpen en maatregelen nemen. Het is dan beter dat een kleine groep in de niche illegaal bestaat met wat grotere problemen, dan dat er een hele grote sector bij betrokken is. Illegaliteit verhoogt de drempel om tot de sector toe te treden. Als dit betekent dat er minder toeristen komen, dan is dat maar zo. Toeristen op zoek naar drugs en sex ben ik liever kwijt dan rijk.”

Als ik uw verkiezingsprogramma lees, staat deze vol termen als gelijkheid, zorgen voor de zwakkeren, terugdringen van consumentisme. Economische groei moet volgens de CU niet als uitgangspunt dienen voor beleid. Dat klinkt behoorlijk socialistisch.

“Als ik in de Bijbel kijk, dan zie ik dat ik het goede moet zoeken voor de mensen om me heen, mensen niet aan hun lot overlaten. Daar passen socialistische ideeën bij. Bij andere thema’s zitten we meer aan de rechterkant van het spectrum.”

Zoals?

“We zijn voor het inzetten van meer cameratoezicht en preventief fouilleren en we zijn voor vrijheid van onderwijs. Bovendien zien we geen heil in het subsidiëren van zonne energie zoals de milieufundamentalisten van GroenLinks willen.”

Milieufundamentalismen?

“Het milieudebat moet een pragmatisch debat zijn. GroenLinks zet groot in op zonnepanelen, terwijl blijkt dat het heel weinig oplevert. Waarom zou je daar in investeren, omdat het hip en groen is? Hetzelfde geldt voor elektrisch vervoer. De kosten daarvan zijn erg hoog en het is maar de vraag of het wat oplevert. Dan kun je beter inzetten op besparing. Bied bewoners een energyscan met daarbij tips om energie te besparen.”

Het college pleit voor een diversiteitsbeleid waarbij hoge functies binnen de gemeente indien nodig gereserveerd worden voor niet westerse allochtonen. Wat vindt u daarvan?

“Slecht idee. Bij gelijke geschiktheid is positieve discriminatie op zijn plaats. Op die manier voorzie je in de behoefte van rolmodellen, waar wij veel belang aan hechten. Maar reserveren gaat te ver, je kunt niet zomaar iemand neerzetten die minder capabel is.

De partijen die hiervoor pleiten zijn vaak linkse partijen die roepen dat de problemen met groeperingen, niet komen door hun religie, cultuur of etniciteit, maar door een sociaal economische achterstand. Maar Nederlanders die op sociaal economisch gebied achterblijven, zijn toch ook niet vertegenwoordigd in het stadhuis? Het is niet realistisch om te verwachten dat zulke mensen in grote getale de stap maken naar het gemeentehuis.

De gemeente Amsterdam moet flink gaan bezuinigen. Daarover is niets terug te vinden in uw verkiezingsprogramma.

“Dat bezuinigen vind ik echt heel moeilijk, daar moeten we ons nog in gaan verdiepen. Het ambtenarenapparaat inkrimpen met 20%, zoals de VVD voorstelt, vind ik niet realistisch. Dat kun je wel roepen, maar daar gaat dan de indruk vanuit dat er allemaal luie varkens werken die de hele dag niks doen en gewoon wat harder moeten werken. Het CDA wil overal een paar procentjes vanaf. Ook dat lijkt me niet de goede methode, want daar dupeer je bepaalde cruciale projecten teveel mee. Je moet in plaats daarvan kritisch kijken naar de bestaande projecten en afwegen waar je de stekker uittrekt.”

En welke projecten moeten dat zijn?

“Dan zou ik toch op de eerste plaats bezuinigen op kunst en cultuur. Daar gaat veel geld naartoe en is minder cruciaal dan onderwijs, wegenbouw en zorginstellingen. Ik ben het verder niet eens met de uitspraken van de VVD dat lastenverzwaring geen optie is. In tijden dat de gemeente financiële nood heeft, is het niet zo gek dat burgers een extra bijdrage leveren.”

De Noord-Zuidlijn is ook een duur project, moet daar ook de stekker uit?

“Als wij als ChristenUnie bij die besluitvorming betrokken zouden zijn geweest, dan waren wij van de aanleg geen voorstander geweest. Wij geloven erin dat je beter kunt investeren in een fijnmazig openbaar vervoer netwerk, met frequente verbindingen.

Nu we eenmaal begonnen zijn, denk ik dat we van beide kanten moeten gaan boren en dan kijken hoever we komen. Van de ene noordkant minstens tot het Rokin en vanuit het zuiden minstens tot de Ceintuurbaan. Tussen die twee eindpunten moet je dan een goede verbinding maken. Je moet niet kost wat kost doorgaan als blijkt dat er teveel risico’s of financiële tegenslagen mee gepaard gaan.”