SP eist aftreden Cohen

Job Cohen
Image by roel1943 via Flickr

Amsterdam – De Amsterdamse gemeenteraadsfractie van de SP vindt dat burgemeester Job Cohen (PvdA) moet aftreden. “Als het aan de SP ligt, dan is Cohen weg. Het gaat ons niet om de persoon, maar om het hele proces,” concludeert SP-fractievoorzitter Remine Alberts naar aanleiding van de commissievergadering over de Noord-Zuidlijn afgelopen woensdag.

De SP kan echter op weinig bijval rekenen van de andere partijen. Een meerderheid van de Amsterdamse Gemeenteraad stelt Job Cohen (PvdA) niet verantwoordelijk voor de problematiek rondom de Noord-Zuidlijn. Het vertrouwen in de burgemeester lijkt onaangetast, ondanks een aantal kritische opmerkingen in het enquêterapport van CDA-raadslid Maurice Limmen.

Zowel de VVD, als GroenLinks wil naar alle waarschijnlijkheid Cohen als burgemeester behouden. “Cohen heeft duidelijk gemaakt dat zijn rol bij de bouw van de Noord-Zuidlijn klein en onbeduidend was. De kans is zeer klein dat wij een motie van wantrouwen tegen de burgmeester zullen steunen,” aldus VVD raadslid Robert Flos. Fjodor Molenaar, raadslid namens GroenLinks, sluit zich bij deze woorden aan: “Ik verwacht niet  dat de Raad de burgemeester zal dwingen af te treden.”

Alberts hekelt de houding van de andere partijen: “De PvdA zal zonder enige twijfel achter haar eigen burgemeester gaan staan. Aangezien al een meerderheid in de Raad wordt behaald wanneer ook de VVD of Groen Links Cohen steunen, lijkt het er sterk op dat hij gewoon kan blijven zitten. Ik vind dat bijna niet te verkopen aan de Amsterdammers.”

Zelfs als de Gemeenteraad het vertrouwen in Job Cohen opzegt, zou hij zijn positie kunnen behouden, aangezien alleen de Kroon de burgemeester kan aanstellen en ontslaan. “Maar dat doe ik niet,” verklaarde Cohen in de commissievergadering. “Als de Raad me niet meer ziet zitten, dan ben ik weg en dan wacht ik niet op de reactie van de Kroon.”

Komende woensdag zal de Amsterdamse Gemeenteraad een definitief oordeel geven over het aanblijven van de burgemeester.

Reblog this post [with Zemanta]