Sterke verschuiving werkgelegenheid in Noord

Amsterdam – De afgelopen 35 jaar is de werkgelegenheid in Amsterdam-Noord sterk verschoven van de industriële sector naar de zakelijke- en zorgsector. De belangrijkste oorzaak daarvan is de sluiting van de scheepswerven in Noord begin jaren tachtig. Dat blijkt uit een onderzoek van medewerkers van Stadsdeel Noord naar aanleiding van cijfers van de dienst Onderzoek en Statistiek dat vrijdag bekend werd gemaakt.

In 1974 waren 5389 mensen werkzaam op de Noordse scheepswerven, wat neerkwam op 22% van de totale werkgelegenheid in Amsterdam Noord. In 2009 zijn dat nog maar 114 personen. De industriële sector is nu de derde sector van Noord en bestaat voornamelijk uit de productie van machines en goederen en uit de chemische en metaalindustrie.

Vanaf de jaren tachtig steeg de werkloosheid in Noord snel tot een hoogtepunt van bijna dertien procent van de potentiële beroepsbevolking in 1997. In 2009 is dat percentage weer gedaald naar 8,8%. Ten opzichte van de rest van Amsterdam is Noord eerder een woon- dan een werkgebied. Afgelopen jaar waren er 31 banen per 100 inwoners terwijl dat er in heel Amsterdam 59 waren.

Met de verschuiving van de werkgelegenheid van de industriële sector naar andere sectoren is ook het aantal personen per bedrijf sterk gedaald: van 17 mensen per vestiging naar 5. Het totaal aantal bedrijven verviervoudigde echter bijna naar 5387.

Reblog this post [with Zemanta]