Tweede zeesluis ‘noodzakelijk’ door vervanging Noordersluis

AMSTERDAM, 6 feb. De Noordersluis bij IJmuiden is toe aan vervanging. De aanleg van een tweede zeesluis is daardoor noodzakelijk geworden. Dit benadrukten directeur van het gemeentelijk havenbedrijf Hans Gerson en wethouder Freek Ossel (Lucht- en Zeehaven, PvdA) gisteren tijdens de commissievergadering van Financiële Zaken. De sluis moet in 2016 klaar zijn.

De aanleg van een nieuwe zeesluis bij IJmuiden is sinds 1998 onderwerp van discussie. Uit een studie van Rijkswaterstaat van oktober 2008 blijkt dat een grotere tweede sluis de beste oplossing is voor het opvangen van het groeiende containervervoer in de Amsterdamse haven. De Noordersluis is gebouwd in 1929 en is niet berekend op de kracht en de maat van moderne schepen. Volgens Rijkswaterstaat moet deze sluis worden vervangen. Zonder alternatieve sluis is de haven dan niet toegankelijk voor grote container- en cruiseschepen.

De tweede sluis kost 750 miljoen euro. De gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben samen 80 miljoen euro toegezegd. Minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) heeft in december in een brief aan de wethouder aangegeven problemen te hebben met de financiering. De minister houdt er rekening mee dat de groeicijfers van de haven door de recessie naar beneden zullen worden bijgesteld. Ook noemt hij de sluis niet evident rendabel voor de maatschappij. Behalve een hogere bijdrage van de gemeente en provincie, behoort de verzelfstandiging van het havenbedrijf tot de mogelijkheden. De gemeenteraad voelt daar weinig voor, maar de wethouder sluit het niet uit.

Een meerderheid van de gemeenteraad, bestaande uit de PvdA, CDA, VVD en D66 fracties, is voor de komst van de zeesluis. GroenLinks stelt als voorwaarde dat het havengebied niet verder wordt uitgebreid. De SP is geen voorstander van de sluis, tenzij de Noordersluis inderdaad wordt vervangen en er geen alternatieven zijn. PvdA-raadslid Michiel Mulder noemde het argument van de minister dat de groeicijfers zullen tegenvallen door de recessie ‘onzin’ en ‘kortzichtig’. Hij benadrukte dat het hier gaat om een lange termijn project. De wethouder wil dit jaar de financiering rond krijgen met de minister om de planning tot 2016 niet in gevaar te brengen.