Stemwijzer helpt zwevende kiezer

screenshot2Amsterdam – De stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam is sinds vandaag online. Door middel van dertig stellingen over onder andere de Noord-Zuidlijn, veiligheid en milieu, komen Amsterdammers te weten met welke partij hun standpunten het meest overeenkomen.

De stemwijzer is gemaakt door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), een politiek onafhankelijke stichting die ook de wijzers voor de Tweede Kamerverkiezingen maakt. “De stellingen gaan over onderwerpen die belangrijk zijn bij de aankomende verkiezingen”, zegt Jochum de Graaf van het IPP. “We hebben ze onder andere opgesteld aan de hand van de verkiezingsprogramma’s van de partijen.”

De Graaf zegt blij te zijn dat alle negentien partijen die 3 maart mee zullen doen aan de verkiezingen in de centrale stad, hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de stemwijzer. Bij de gemeenteraadverkiezingen van 2006 deden twee van de 24 partijen, de Nationale Democratische Partij en Vooruitstrevende Integratie Partij, niet mee.

Thijs Kleinpaste, woordvoerder van D66, zegt tevreden te zijn over de stemwijzer, maar vindt het wel een grof middel. “De werkelijkheid is vaak niet zo simpel als een stelling doet denken. Maar voor zwevende kiezers is het wel een hulpmiddel om richting te geven aan hun stem.”

Jeroen van Berkel, PvdA raadslid in Bos en Lommer, is het met Kleinpaste eens. “De stemwijzer is een nuttig middel voor kiezers. Maar omdat de stellingen zo ongenuanceerd zijn en niet altijd helemaal aansluiten op ons verkiezingsprogramma, is het soms moeilijk aan te geven of we het ermee eens zijn of niet.” De woordvoerder van Eric van der Burg, lijsttrekker van de VVD, zegt dat de VVD wel blij is met de stellingen, omdat “ze goed aansluiten bij het partijprogramma.”

Uit de laatste peiling van de Dienst Onderzoek en Statistiek Amsterdam op 26 januari, blijkt dat 37 procent van de vierhonderd ondervraagden een zwevende kiezer is. Zij weten nog niet op welke partij zij gaan stemmen, of zij überhaupt gaan stemmen of zijn niet op de hoogte dat er 3 maart verkiezingen gehouden worden.

Reblog this post [with Zemanta]