Krantenland niet bang voor NRC in Amsterdam

krantenland
/ Foto marketingfacts, Flickr

Amsterdam, 21 jan – NRC Handelsblad verhuist naar Amsterdam.  Lange tijd leek het  of de krant naar Den Haag  zou vertrekken, maar in december bleek Amsterdam het toch te winnen van de Hofstad. Wat betekent de komst van NRC eigenlijk voor de andere dagbladen die hun thuisbasis in Amsterdam hebben?

Het Financieele Dagblad laat bij monde van adjunct-hoofdredacteur Job Woudt weten dat het Handelsblad in Amsterdam van harte welkom is. Hij vreest geen concurrentie, maar houdt wel rekening met de mogelijkheid dat NRC zich meer met Amsterdam gaat bezighouden. “Hoewel de vestigingsplaats natuurlijk maar ten dele van invloed is op de inhoud. Het is betreurenswaardig dat Rotterdam wordt vergeten als vestigingsplaats. Er gebeuren daar minstens zo veel interessante dingen als in Amsterdam, maar daar is gewoon minder aandacht voor.”

Dolf Rogmans, hoofdredacteur van de website Villamedia van de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek, denkt niet dat NRC zich inhoudelijk meer op Amsterdam  zal richten. “Sowieso is dat alleen gevoelsmatig zo, ik ken geen onderzoeken die de stelling dat de media sterk gericht zijn op Amsterdam onderschrijven.” Rogmans ziet dat ze bij het NRC Handelsblad goed weten wat voor krant ze willen maken en dat de vestigingsplaats daar geen veranderingen zullen brengen. Plaatsvervangend hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant laat echter per e-mail weten dat “er inderdaad een gevaar is dat de kranten te veel op Amsterdam gericht raken.”

Afkijken van FD

Belangrijker ontwikkeling vindt Woudt van het FD dat NRC overstapt op tabloidformaat. “Ik ben natuurlijk niet op de hoogte van hun plannen, maar het kan zo zijn dat ze door het nieuwe formaat minder ruimte inruimen voor economisch nieuws. Dat is voor ons  juist positief.” De adjunct-hoofdredacteur merkt op dat de plannen van NRC lijken op de opzet van de FD-redactie. “Het is interessant om te zien dat ze met hun concept heel goed kijken naar hoe wij dat hier doen. De horecaopzet en de open redactie – wij zijn natuurlijk niet de enigen die dat hebben – maar het lijkt toch alsof ze bij NRC een beetje afkijken.”

Hans Nijenhuis, uitgever bij NRC Media: “Wij zeggen liever, we laten ons er door inspireren. FD heeft met hun café Dauphine en het glazen gebouw iets heel moois, daar hebben we zeker naar gekeken. Daarom sloot Amsterdam ook het beste aan bij onze wensen.” Nijenhuis legt uit dat het NRC vooral in een stadscentrum wilde zitten, en niet meer aan de rand van Rotterdam “met uitzicht op een woonboulevard.” Inhoudelijk zal de verhuizing volgens hem geen gevolgen hebben. “We blijven onze Haagse redactie houden, en we behouden ons correspondentennetwerk.”

De Volkskrant of NRC Handelsblad?

Onlangs zei oud-VNU-voorzitter Rob van den Bergh in een interview in het Financieele Dagblad dat over vijf jaar óf de Volkskrant óf het NRC Handelsblad verdwenen zou zijn. Pieter Klok van de Volkskrant: “Het einde van de krant is al vele malen voorspeld, maar vooralsnog is de Volkskrant springlevend. Er zijn het afgelopen jaar duizenden lezers bij gekomen. Job Woudt: “Ach, er wordt ook al jarenlang geroepen dat er geen plaats is voor een AD en een Telegraaf, en dat werkt ook prima.”

Het verdwijnen van één van de twee kranten verwacht Villamedia’s Rogmans voorlopig niet. “De verhuizing speelt daarbij in elk geval geen rol. Als ze nog in hetzelfde concern zaten had het misschien voor de hand gelegen dat de kranten uiteindelijk zouden samen gaan. Het NRC Handelsblad is natuurlijk al een fusiekrant en het verdwijnen van kranten is van alle jaren: het is dus niet uit te sluiten. Maar beide kranten geloven in het eigen product. Vijf jaar is wel heel erg kort, en dus niet het waarschijnlijkste scenario.”

Ook Nijenhuis van NRC Media acht het niet waarschijnlijk: “Ik vergelijk het liever met Barcelona en Real Madrid. Die hebben elkaar ook nodig: ze hebben een gemeenschappelijk belang. Net zoals die clubs mensen nodig hebben die van voetbal houden, hebben wij met de Volkskrant lezers nodig. De Volkskrant heeft de weg naar boven gevonden door de overname door de Persgroep, en je ziet dat wij nu ook een nieuwe koers zijn ingeslagen. Dat is al te zien aan onze iPad-actie: die heeft ons 12,5 duizend abonnees opgeleverd.”

Enhanced by Zemanta