Watersportverbond ontevreden over elektronische bootvignetten

De plannen van Waternet om elektronische bootvignetten te introduceren voor Amsterdamse plezierbootjes zijn niet in goede aarde gevallen bij het Watersportverbond, de landelijke vertegenwoordiger voor watersporters. Woordvoerder Hedwich Kuipers vindt dat Waternet eerst andere problemen moet gaan oplossen. “Het grootste probleem is handhaving. Er kan beter geld besteed worden aan actiever controleren op overlast en registratie van boten.”

Afgelopen week meldde De Telegraaf het plan van Waternet om vanaf het begin van het nieuwe vaarseizoen – 1 april 2013 – elektronische chips aan te brengen in bootvignetten. Booteigenaren van wie de boot permanent in Amsterdam ligt, zijn verplicht die jaarlijks aan te schaffen. Met scanners kunnen de chips gecheckt worden, waardoor het controleren en vinden van wanbetalers sneller en gemakkelijker zou gaan.

Varen op de Amsterdamse grachten (Bron: dutchamsterdam.nl)
Varen op de Amsterdamse grachten (Bron: dutchamsterdam.nl)

Nauwelijks controle
In Amsterdam liggen naar schatting 18.000 plezierboten, terwijl Waternet in 2012 maar 12.000 vignetten heeft verkocht. Boten waarvoor niet betaald is horen te worden weggesleept. Dat gebeurt nu nauwelijks, aldus Luc de Haan. Hij vertegenwoordigt het Watersportverbond (83.000 leden) in de klankbordgroep Water, het Amsterdamse overlegorgaan waarbij onder andere ook de gemeente en de ANWB zijn aangesloten. “Ze zijn met van alles bezig, behalve met controleren.”

Woordvoerder Hedwich Kuipers wil bovendien dat er eerst gekeken moet worden of de plannen financieel haalbaar zijn. “Ze moeten eerst maar eens narekenen hoeveel het gaat kosten. Het doorvaargeld is ook afgeschaft omdat het meer kostte dan dat het opleverde.” Ook De Haan is bang voor de financiele gevolgen. Hij vermoedt dat Waternet de kosten voor de elektronische vignetten gaat doorrekenen op booteigenaren. Dat kan gevolgen hebben voor het aantal wanbetalers. “Het liggeld is sinds 1 januari 2013 al verdubbeld, en er wordt nauwelijks gecontroleerd. Mensen kopen gewoon geen vignet en laten hun bootje lekker in de gracht liggen.”

Meer personeel
Waternet voert momenteel proeven uit om te kijken of de nieuwe registratiemethode uitvoerbaar is. Op 7 februari wordt het plan voorgelegd aan de raadscommissie Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit. De gemeentelijke dienst heeft aangegeven tegelijkertijd met de introductie van de elektronische vignetten beter te willen gaan controleren door het inzetten van meer personeel op het water en vanaf de kade. Op dit moment heeft Waternet negentien controleurs en zes boten beschikbaar voor handhaving.