Stijging aantal spoedontruimingen

Het aantal spoedontruimingen van Amsterdamse kraakpanden is in 2014 flink toegenomen. Dat laat de woordvoerder van de burgemeester weten. Afgelopen jaar werden ongeveer twintig spoedontruimingen gedaan.

Foto: Jos van Zetten
Foto: Jos van Zetten

In 2013 was het aantal spoedontruimingen nog aan te duiden als “ongeveer twee handen vol”. De woordvoerder kan geen precieze cijfers geven, maar benadrukt dat het gaat om een “significante stijging”.

Het aantal reguliere ontruimingen van kraakpanden is in 2013 en 2014 gelijk gebleven – ongeveer honderd per jaar. Reguliere ontruimingsronden vinden plaats op van tevoren vastgestelde momenten. Een spoedontruiming wordt zo snel mogelijk gepland als sprake is van overlast of strafbare feiten.

Volgens de woordvoerder zijn het in toenemende mate sociale huurwoningen die worden gekraakt. Dat, in combinatie met de stijging van het aantal spoedontruimingen, is voor de gemeente aanleiding om het huidige kraakbeleid “eens goed tegen het licht te houden.” De gemeente gaat hierover in overleg met de politie en het OM.

De woordvoerder noemt het kraken van woningcorporatiewoningen in een stad als Amsterdam extra kwalijk. Volgens hem hebben mensen die na jarenlange wachtlijsten een sociale woning toegewezen krijgen, recht op die woning. “En dan is het wel heel zuur als ze die woning door krakers niet kunnen betrekken.”