"Duurzame verbeteringen in plaats van afbraakmaatregelen"

Sinds het bekendmaken van de bezuiniging van tien miljoen op de geesteswetenschappenfaculteit aan de Universiteit van Amsterdam, strijdt studentenactiegroep Humanities Rally tegen de aangekondigde hervormingen. Ook het nieuwe Profiel 2016 – waarin onder meer staat dat kleine talen als zelfstandige studie verdwijnen – vormt voor Jarmo Berkhout, voorzitter van Humanities Rally, een struikelblok.
800px-Uva33
Jarmo Berkhout (22) opent de actievergadering van Humanities Rally. De actiegroep, die bestaat uit studenten en een enkele docent van de geesteswetenschappen aan de UvA, protesteert al maanden tegen de aangekondigde bezuiniging op hun faculteit.

Deze maandagavond komt de actiegroep bijeen om te praten over het nieuwe Profiel 2016. In de profielschets valt onder meer te lezen dat het plan is om de kleine talenstudies – Servisch-Kroatisch, Pools, Nieuw Grieks – om te vormen tot een zijpad binnen een breder pakket, en dat Mastervakken voortaan minstens twintig aanmeldingen moeten hebben.

“Frank van Vree heeft eens out of the box zitten nadenken, en een manier gevonden om de geesteswetenschappen ten gronde te richten en tegelijkertijd geld te besparen”, zegt Berkhout. Gelach vult de universiteitszaal aan de Singel. “Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben daar tegen.”

Volgens Berkhout is deze actievergadering belangrijk. “De belangrijkste sinds onze eerste samenkomst.”

Waarom is deze vergadering zo belangrijk?
“Onze eerste vergadering was na de bekendmaking van de bezuiniging. Nu is de aanleiding het nieuwe profiel, dat even erg is als het vorige.”

In het eerste profiel werd gesproken over één algemeen propedeusejaar voor alle geesteswetenschappelijke studies. Dat plan is nu van de baan. Is deze profielschets echt even ingrijpend als de eerste?
“In feite is deze profielschets een uitwerking van dat eerste profiel. De hele faculteit wordt onderworpen aan een schools studeerregime: minder vakken, meer studielast per vak, de druk om in drie jaar af te studeren wordt opgevoerd. De vrijheid die zo kenmerkend is voor de UvA verdwijnt. Op deze manier wordt de universiteit een verlengstuk van de middelbare school.”

Mag de Humanities Rally niet blij zijn met het feit dat het brede eerstejaarsplan van de baan is?
“Het huidige plan is misschien minder verschrikkelijk dan eerst, maar dat maakt het nog niet goed. Wij zijn bang dat er een ontwikkeling in gang wordt gezet die later zal zorgen voor een ontzettend schools klimaat, waarin je vrijheid als student wordt ingeperkt en de autonomie van de departementen verkleind.”

Kan je van een faculteit die moet bezuinigen wel vragen om zeer kleine studies als Servisch-Kroatisch te handhaven?
“Ten eerste: ja, je moet je altijd hard maken voor de dingen die je belangrijk vindt. Ten tweede heeft wat er nu op de Faculteit gebeurd niets te maken met geldgebrek.”

Jarmo Berkhout. Foto: Maite Vanhellemont
Jarmo Berkhout. Foto: Maite Vanhellemont
Maar er moet toch bezuinigd worden op de geesteswetenschappen?
“Volgens ons niet.”

Waarom niet?
“Er is genoeg geld.”

Hoe weet je dat?
“Ik heb de begroting doorgenomen. Misschien moet er inderdaad wel een beetje af, één of twee miljoen. Maar het besluit van het College van Bestuur om tien miljoen op de geesteswetenschappen te bezuinigen is gebaseerd op het idee dat elke studie uiteindelijk rendabel zou moeten zijn voor de UvA.”

Wat zou dan wel een goede manier zijn van bezuinigen?
“De universiteit zou een heel andere houding moeten hebben en moeten zeggen: wij financieren een opleiding, Nieuw Grieks bijvoorbeeld, sowieso, in welke financiële omstandigheden dan ook, omdat wij het belangrijk vinden dat aan te bieden. Als er geld nodig is, zou er gekeken moeten worden naar hoe de universiteit meer studenten aan kan trekken. Er moeten duurzame verbeteringen worden doorgevoerd, geen afbraakmaatregelen.”

Mag er überhaupt wel iets veranderen van Humanities Rally?
“Jawel, zolang dat op goede gronden gebeurd. Een open en eerlijk proces is vereist, en daar is nu geen sprake van. De universiteit zou een academicus aan het hoofd moeten hebben, iemand die academische keuzes maakt. Niet een College van Bestuur – waarvan alle leden overigens een salaris van ver boven de Balkenende-norm verdienen – dat alleen maar bezig is ervoor te zorgen dat de overheid het geld dat ze in de universiteit heeft geïnvesteerd zo snel mogelijk terug verdient.”

En als het College van Bestuur nu tegen jou zegt, kom er maar bij?
Lacht: “In het bestuur is geen plek die ik zou kunnen innemen. Dus nee, hartelijk bedankt.”