"Ex-gedetineerden moeten al op de basisschool voor de klas"

(Foto: pixabay.com)
(Foto: pixabay.com)

CENTRUM- Scholen moeten vroeger beginnen met voorlichting om te voorkomen dat jongeren het criminele pad op gaan. Dat zeggen ex-gedetineerden en professor Reclassering Peter van der Laan tegen NAP Nieuws. Aanleiding is het plan van VVD Amsterdam om ex-gedetineerden hun verhaal te laten vertellen op middelbare scholen in de hoofdstad.

De gemeente Amsterdam wil inzetten op het ervaringsverhaal van ex-gedetineerden als onderdeel van het vak maatschappijleer. Maatschappijleer wordt in de bovenbouw van de middelbare school gegeven. Jongeren zijn dan tussen de vijftien en zeventien jaar. Professor Van der Laan twijfelt aan de effectiviteit van voorlichting op die leeftijd. Hij vindt “de intentie goed”, maar benadrukt dat preventie al op de basisschool moet gebeuren. “Daar openbaart zich al probleemgedrag zoals agressie, een mogelijke teken van crimineel gedrag op latere leeftijd.”

Onderzoek toont aan dat de eerste tekenen van crimineel gedrag rond het elfde levensjaar zichtbaar worden.

Het plan ‘ex-gedetineerden te gast in de klas’ van de Amsterdamse VVD is gisteren met een ruime meerderheid aangenomen. Ervaringsdeskundigen hun verhaal laten vertellen zou een preventieve werking hebben volgens de VVD. Het idee is dat jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen eerder iets zullen aannemen van iemand die in dezelfde situatie heeft gezeten. Professor Van der Laan denkt dat het verhaal van een ex-gedetineerde zeker indruk maakt, maar benadrukt dat het niet duidelijk is of het de keuzes van jongeren beïnvloedt.

Als Amsterdam aan preventie wil doen, moeten ze ex-gedetineerden al op de basisschool voor de klas zetten, vindt Martin Kok (47). Kok heeft veertien jaar vastgezeten voor doodslag en kwam zelf op jonge leeftijd in aanraking met de politie. Bij jongeren ouder dan veertien is het volgens hem te laat om te voorkomen dat ze kiezen voor criminaliteit.

Rivelino Richters (37) wijst erop dat jongeren in grote steden als Amsterdam vroeg in aanraking komen met criminaliteit. “Je moet op de leeftijd van negen al beginnen en ook ouders en andere familieleden erbij betrekken. Dan kun je de keuzes op latere leeftijd nog sturen.” Richters groeide op in een achterstandswijk in Amsterdam-West en zat anderhalve maand vast voor een gewapende overval.

De VVD Amsterdam was niet bereikbaar voor een reactie op de kritiek.

Het stadsbestuur gaat binnenkort in gesprek met het Overlegplatform Schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs (OSVO) om het plan ‘ex-gedetineerden te gast in de klas’ voor te bereiden.