Amsterdam lanceert mensenrechtenagenda

iAmsterdam (Foto: qyphon)
iAmsterdam (Foto: qyphon)
Amsterdam werkt aan een mensenrechtenagenda op stadsniveau. De agenda werd donderdag voor het eerst besproken tijdens een openbare bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger. Volgens wethouder Simone Kukenheim (D66, Onderwijs, Jeugd en Diversiteit) is de agenda “een belangrijk instrument om mensenrechten op lokaal niveau bespreekbaar te maken”.

Met de invoering van de mensenrechtenagenda wil de wethouder meer aandacht vragen voor mensenrechten in Amsterdam. Door verschillende bijeenkomsten en discussiemomenten wil de gemeente inventariseren welke mensenrechten in de stad niet genoeg worden nageleefd. Het is de bedoeling dat de agendapunten worden vertaald in concreet beleid.

Woordvoerder van Amnesty International Ruud Bosgraaf vindt de mensenrechtenagenda een goed initiatief. Door decentralisatie van de zorg is volgens hem extra aandacht nodig voor mensenrechten op lokaal niveau. Zaken als privacy van zorgbehoevenden moeten tegenwoordig op gemeentelijk niveau worden gewaarborgd.

Anneke Voeten, ambtelijk secretaris bij de Gemeente Nijmegen, waarschuwt voor het blijven hangen in abstracties. “Mensenrechten zijn moeilijk op te eisen. Daardoor is het lastig de agendapunten concreet en klein te maken.” In Nijmegen werd dankzij de mensenrechtenagenda een kinderombudsman ingesteld. “Het is van belang te focussen op dat soort kleine veranderingen”, aldus Voeten.

Het komende halfjaar buigt wethouder Kukenheim zich over de exacte vorm van de mensenrechtenagenda.

In een interview vertelt Kukenheim meer over de mensenrechtenagenda.