Stadsdeel Nieuw-West begint een jongerenadviescommissie

In een stap naar meer inspraak voor jongeren begint Nieuw-West in maart, april met een jongerenadviescommissie. Als zij worden geselecteerd kunnen zij een jaar lang advies geven aan de stadsdeelcommissie over zaken die zij belangrijk achten voor hun buurt

Pilot: Amsterdam aan de slag met drones

Afgelopen jaar vlogen 40.000 hobbyisten met hun drone boven de stad. Maar nu waarschuwt de gemeente: Amsterdam is een ‘no fly zone’. Tegelijkertijd start de gemeente een proef om te kijken hoe ze drones voor maatschappelijke doelen kan inzetten.

Paalrot: wie betaalt verborgen kosten? 

Amsterdammers die hun huis opnieuw funderen, moeten dit zelf betalen. Dat vindt de Vereniging Eigen Huis onterecht. Die wil een gedeelde verantwoordelijkheid en lastenverdeling.

Amsterdam zet in op de deelbakfiets

Aankomende zomer is Amsterdam 750 deelbakfietsen rijker. Het gaat om e-bakfietsen van het bedrijf BAQME die over de hele stad op vaste plekken zullen worden geparkeerd. ‘Juist om de groei van het aantal auto’s af te remmen, zetten we in op deelvervoer.’

Joke Swiebel (82) promoveerde op de grillige politiek van homo-emancipatie: ‘Een geschiedenis die niet moet worden vergeten’

‘U zult begrepen hebben dat het gaat over homo-emancipatie. Dat klopt. Maar alleen over de politiek. En dan bedoel ik niet hoe homoseksuelen politiek bedrijven, maar hoe de politiek zich met homoseksuelen heeft bemoeid, want dat heeft ze veel gedaan.’ Zo begon oud-PvdA politica Joke Swiebel op 26 januari haar ‘lekenpraatje’ over het proefschrift, waar zij op 82-jarige leeftijd op promoveerde. ‘Voor zover we konden nagaan de oudste promovendus van de UvA’, aldus haar promotor professor Jan-Willem Duyvendak.