'We zijn niet alleen voor dierenwelzijn'

832323153_4_Gj5H[1]In maart zal de Partij voor de Dieren (PvdD) voor het eerst meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. We worden groter dan het CDA”, aldus lijsttrekker Johnas van Lammeren (36).

Amsterdam – Wat doet een partij voor dieren in een stad als Amsterdam?

“We zijn niet alleen voor dierenwelzijn, we staan ook voor natuur en het milieu. Amsterdam is een mooie stad met veel potentie, maar ook een vieze stad. Denk bijvoorbeeld aan de luchtvervuiling. Daar moeten we wat aan doen. De binnenstad hoeft niet autovrij, maar wel autoluw. En stimuleer vanuit de gemeente elektrisch vervoer en rijden op waterstof. Zorg dat de vervuilende vrachtwagens de stad niet meer in hoeven, door distributiecentra aan de rand van de stad te maken. Vanuit daar kan met schoon vervoer verder worden gereden.”

Waar denkt u stemmers vandaan te halen?

“We verwachten stemmers van GroenLinks. De luchtkwaliteit in Amsterdam is de afgelopen jaren slechter geworden, terwijl GroenLinks een wethouder voor milieu heeft. Mensen zullen beseffen dat wij écht het milieu willen verbeteren. Ik verwacht dat we drie zetels gaan halen.”

Waarin verschilt uw partij nog meer van GroenLinks?

“We zijn niet links, we zijn liberaal. Persoonlijke vrijheid vinden we heel belangrijk. De stad is aan het vertrutten. We moeten trots zijn op Amsterdam. Verwar me niet met die partij – alsjeblieft niet – maar Amsterdam moet weer van de Amsterdammers worden. Geef mensen hun eigen verantwoordelijkheid terug. Kijk naar de sluitingstijden van de horeca. We zijn een wereldstad, maar kroegen moeten wel om drie uur dicht. Laat dat de horeca zelf bepalen. Hetzelfde geldt voor de openingstijden van winkels. In de binnenstad mogen winkels op zondag open zijn, maar daarbuiten niet? Onzin, we zijn geen dorp.”

En hoe moet de veiligheid gehandhaafd worden?

“Als iemand over de scheef gaat, moet je die aanpakken. De straffen hoeven niet omhoog, je moet alleen de pakkans vergroten. Door bijvoorbeeld cameratoezicht. Ik vind dat prima, zolang ik weet dat ik gefilmd word en weet wat er met de beelden gebeurt. Als burger heb je het recht om te weten waar camera’s hangen. Dan heb je zelf de keuze of je die gebieden ontwijkt of niet.”

De PvdD wil een wethouder voor dierenwelzijn, wat moet die gaan doen?

“Dat hoeft geen aparte wethouder te zijn, maar er moet wel één wethouder verantwoordelijk worden voor dierenwelzijn. Hij of zij moet zich bijvoorbeeld gaan bezighouden met de opvang van zwerfdieren. En ook problemen als de duivenoverlast in de stad oplossen. Niet door de duiven te vermoorden, maar door alternatieven methoden te gebruiken, zoals duiventillen. Een soort vogelhuis waar een duif eieren legt, die daarna vervangen worden door gipseieren. Een soort geboortebeperking dus.”

Is Amsterdam geschikt om dieren te houden?

“Ja, maar het is wel je eigen verantwoordelijkheid. Op zeven hoog achter, wil ik niet twee grote honden in huis halen. Een hond moet vrij kunnen lopen. Maar als een hond dat al niet kan, moet je nagaan hoe dat dan met de mens zit.”

Amsterdammers hebben te weinig ruimte?

“Alles wordt volgebouwd. Dat komt omdat er een politiek van de korte termijn gevoerd wordt. Het economische belang gaat voor alles. Er gaat in Amsterdam daarom redelijk wat mis. Denk aan de bouw van de Noord-Zuidlijn. Een prestigeplan dat veel geld kost, terwijl we in Amsterdam-Noord voedselbanken nodig hebben. Belachelijk. Met de Noord-Zuidlijn moet je ophouden. Verbind Noord met het Centraal Station, maar ga niet in de binnenstad boren.”

En hoe moet het verder met Artis?

“We zijn niet tegen Artis, maar wilde dieren horen niet in een dierentuin thuis. Tijgers die in hun hok van links naar rechts lopen; dat hoort niet. Artis moet een educatiecentrum worden, waar je alles over dieren kunt leren. Maar moet je daarvoor de wilde dieren echt laten zien? Sommige dieren in Artis vertonen geen natuurlijk gedrag. Daar is weinig educatiefs aan.”

Is iedereen bij uw partij vegetariër?

“Absoluut niet iedereen. Dat hoeft ook helemaal niet.

Reblog this post [with Zemanta]